Oldal kiválasztása

Adatkezelő

 

  • Neve: ITHelps Kft
  • Székhelye: 1222 Budapest, Szegfű u 7.
  • Cégjegyzék száma: 01 09 336082
  • Kapcsolattartó neve: Bányai Sándor
  • Kapcsolattartó telefonszáma: +36 70 381 4019
  • Email cím: info@ithelps.hu

 Az ITHelps Kft. (a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) fontosnak tartja a vele kapcsolatba lépő személyek adatainak védelmét, a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. A következőkben ismertetjük a kezelt adatok körét, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait és az adatok felhasználását.

 

A kezelt személyes adatok köre

 

Társaságunk honlapjának (www.ithelps.hu) használatához regisztráció nem szükséges. Honlapunkon Önnek lehetősége nyílik észrevételeinek, kérdéseinek elküldésére Társaságunk számára. Az üzenet küldéséhez szükségünk van az Ön nevére és email címére, melyet Társaságunk arra használhat, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot az Ön által megjelölt témakörben vagy üzleti célú megkeresés során. A személyes adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, mely önkéntes hozzájárulást Ön a kapcsolati űrlap kitöltésével és az adatok Társaságunk számára történő elküldésével adja meg.

Társaságunk email rendszerének üzemeltetője a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Önnek bármikor lehetősége nyílik arra, hogy

  • Tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről
  • Helyesbítést kérjen a kezelt adataira vonatkozóan
  • Törlést kérjen a kezelt adataira vonatkozóan
  • Kérje személyes adatainak más adatkezelőhöz történő továbbítását

 Ehhez Önnek elegendő egy ilyen irányú nyilatkozatot elküldenie az info@ithelps.hu email címre. Ennek végrehajtásáért semmilyen díjat nem számolunk fel.

 

Személyes adatok felhasználása

 

A honlapunkon keresztül, a kapcsolati űrlap felhasználásával elküldött személyes adatait Társaságunk nem adja át harmadik fél számára, ezeket az adatokat kizárólag a Társaság azon dolgozói kezelhetik, akik az Ön által felvetett témakör megválaszolásában kompetensek.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatközlés esetén az adatközlési cél teljesüléséig (az Ön által jelzett témakörrel kapcsolatos kommunikáció lezárásáig), de legkésőbb az Ön által kezdeményezett adatkezeléssel kapcsolatos törlési nyilatkozat Társaságunkhoz történő eljuttatását követő 15 napig tároljuk személyes adatait.